CENTRO INTERPRETACIÓN CHECA. Festivity

CENTRO INTERPRETACIÓN CHECA

Checa (Guadalajara)
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN CHECA

TALLER INFANTIL "ANIMALES DE BARRO"
FECHA: 4 DE AGOSTO
HORA: 11:00 HORAS
go up